shopping bag
microdose
čarobni tartufi
pandora’s box
magične gljive
microdose
čarobni tartufi
pandora’s box
Shrooms
entering phone# recommend for better delivery.
in Europe, ​from orders ≈175 €
više artikala = više popusta.

Magic Mushroom Grow kit

Čarobni setovi gljiva ili čarobni setovi za uzgoj gljiva su micelijski spremnici

(Micelij je vegetativni dio bakterijske kolonije gljiva, koji se sastoji od mase razgranatih, nitnih hifi)

u kojima se uzgajaju psilocibinske gljive, što je jedna od polifiletnih skupina gljiva koje sadrže bilo koji od različitih psihodeličnih spojeva, uključujući psilocibin, psilocin i baeocstin.