Seks u hlačnicama

Seks na čarobnim gljivama Rekreacijski lijekovi i seks uvijek su se isprepletali. Povezani s ilegalnima i tabuima, unatoč njihovoj sve većoj normalizaciji, skloni su ići ruku pod ruku. Naravno da postoji mnogo različitih vrsta droga i mnogo različitih vrsta seksa. I, naravno, razgovaramo samo o obostrano prihvatljivoj vrsti [...]